บริษัท เจ เอส เจ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายขนมสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ปี 2554 บริษัทมุ่งเน้นที่จะผลิตขนมทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง เราต้องการให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงหันมาใส่ใจในเรื่องการบริโภคของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมก็ตาม เราคัดสรรเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้โดยเน้นใช้วัตถุดิบหลักที่เป็นเนื้อปลาและกระดูกปลาเพราะการบริโภคปลามีคุณประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงในหลายๆด้าน

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดนั้นใช้วัตถุดิบหลักคือปลา สาเหตุสำคัญของการใช้ปลาเป็นวัตถุดิบนั้นเนื่องมาจาประโยชน์ที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับจากการบริโภคปลา โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพขนและผิวหนังของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ปลายังมีไขมันที่ต่ำเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่อ้วน และยังเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงที่แพ้ง่าย ในปัจจุบัน จำนวนสุนัขที่แพ้โปรตีนจากเนื้อไก่ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตขนมสุนัขทางเลือกจึงได้เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดนี้ 

บริษัท เจ เอส เจ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ 3 แบรนด์ คือ Bok Bok Pet Munchies, K-Go และ 9Plus ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและถือเป็นแบรนด์หลักของทางบริษัทคือ Bok Bok Pet Munchies ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นี้มีทั้งแบบที่ยังไม่แปรรูป เช่น กระดูกปลาฉลามและเนื้อปลาฉลามอบแห้ง และแบบที่แปรรูปแล้ว เช่น สติ๊กปลาแบบ ขนาดและรสชาติต่างๆ